Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

 

Buitenplaats Berkhout te Lisse

Informatie over het geslacht Valckenaer en enkele andere geslachten als eigenaars en bewoners.

Abraham Rademaker ( Lisse, 1676 – Haarlem, 1735 ) : gravure Berkhout uit boek “Rhynlands Fraaiste Gezichte (1732).


“ Een zeer deftige huizing, waarop een torentje staat met klok en uurwijzer. ’t Heeft ook een ruim koetshuis en stalling voor 16 paarden, orangehuis, speelhuizen,  grote en kleine hoenderhokken en ook duivenhokken, alsmede een bekwame plaats voor eenden. Alles modern getimmerd, diverse vakken met broeibakken, glazen trekkas, grotten, vijvers, starrebos met lanen daarom heen, Daarin een viskom met een terras, groot drie morgen land. Van de hofstede en het bos is zes morgen beplant. Voor de ingang staat een fraai ijzer hek “. (Ms. Andries Schoemaker, Kon. Bibl.) Bron : boek ''Het Huis Dever te Lisse'' door A.M. Hulkenberg.


 
Ligging : buitenplaats in de Oude Mosveense buurt, nr.60,
ten westen van  de Heereweg, ten zuiden van de Veenderweg en ten noorden van het afgegraven Berkhouter Duintje,
oostelijk van Berkhout lag de moestuin en westelijk het bos van Berkhout vóór hofstede De Wolff
huidige locatie : Woonzorgcentrum Berkhout, Berkhoutlaan 15

Het afgezande Berkhouterduintje werd in percelen verhuurd o.a. aan
Laurens Jorisz van ’s Gravenmade, gedoopt in 1648 en
Claes Jorisz 's Gravema, geboren in Lisse circa 1640.
Er vonden regelmatig houtverkopingen plaats op Berkhout.

1645 
bouwer / eigenaar :                                                                                                                                                 
Hendrik Valckenaer ( Poortugal, 1600 - 1669),
ambachtsheer van Duyckenburg en Portengen,
schout van de stad Utrecht,
ambachtsheer van Lisse (1633 – 1662),  
getrouwd met Florentina van Mathenesse ( Putten, 1604 – 1670 ), vrouwe van Giessen,
dochter van Karel van Mathenesse (Schiedam, 1570 – 1625 ) en Johanna Piek ( Giessen, 1568 – 1625 )

1687
Joris Crijnsz van ’s Gravenmade pacht in 1687 van vrouwe Florentina Valckenaer een aantal morgen land
in Overduin en Berkhout, uyt de Duijn afgesand. Hij liet daar zijn vee lopen. Zie Joris Crijnsz

1690
eigenaar / bewoner : Hannard  van Gorcum ( Lisse, 1632 - 1691 ); notaris, schout en secretaris van Lisse

1691
eigenaar / bewoner :
Carel Valckenaer ( 1638 - ),
heer van Valckenaer en Duyckenburg,
ambachtsheer van Valckenaer, Lisse en Giessen
watergraaf van Biesveld,  
maarschalk van Montfoort en maarschalk van het Nederkwartier van Utrecht,  
zoon van Hendrick Valckenaer en Florentina van Mathenesse 

Carel reisde in 1660 /1661 op het schip “ Middelburg  “ met een gezelschap hoogwaardigheidsbekleders naar  het Koninklijk Hof in Spanje,
hij is, evenals zijn vader, ambachtsheer van Lisse ( 1670 – 1686 ), zijn zuster, Florentina Valckenaer volgt hem in 1686 op als ambachtsvrouw

1705 herinrichting van de tuin van buitenplaats Berkhout

1722 eigenaar/ bewoner :
Johan Albrecht von Barner ( - Lisse, 1725 ),
luitenant- generaal van de Holsteinse troepen , in dienst van stadhouder – koning Willem III
Johan Albrecht von Barner is getrouwd met Dorothea Elisabeth von Plessen,
dochter van Christian Siegfried von Plessen en Clara Eleonore von Bülow Wedendorf
begraven op zijn buitenplaats.

1725 bewoner :
Christian Ludwig von Plessen ( Schwerin, 1676 – Kopenhagen, 1752 ) en Carl Adolph von Plessen ( 1678 – 1758 ),
geheimraden van de koning van Denemarken en Noorwegen.

1728  eigenaar / bewoner :
Christiaan de Jonk , koopman te Amsterdam

1775  Berkhout wordt gesloopt , de gronden worden in percelen publiek geveild.

Bronnen : 
Hulkenberg A.M. : ’t Roemwaard Lisse, 1971 ; blz. 20 – 21.                                                                                                                            - Huygens, Lodewijck : Spaansch Journaal, 1665; bewerkt door M.Ebben, Utrecht, 2005
Fockema, Andrea : Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland, 1974 ;  blz. 69 – 70.
Nationaal Archief, Rechterlijk Archief Lisse nr. 104.
Gemeentearchief Lisse nr. 221, Haardsteegeld Lisse, 1666.
Gemeentearchief Lisse, nr. 365
Nationaal Archief, Rechterlijk Archief Lisse nr. 63, fol.19.
Gemeentearchief Lisse, nr. 502
Nationaal Archief, Rechterlijk Archief Lisse nr. 68
Nationaal Archief, Rechterlijk Archief Lisse nr. 19, fol. 126 – 132.
Decreten van het Hof van Holland; dd. 19 -07- 1728.                                                                                                                      
Biografisch Woordenboek van Nederland; 2002
PRO – GEN \ data \ LISSE.

 

 


 

free web stats
.-.