Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

Start PROBLEMEN Disclaimer en tips Nieuw(s) Zoeken Info over mijzelf Stamboom algemeen Bekende Nederlanders Stamboom Schrama Documenten Schrama Hulp gevraagd Schrama Pictures Schrama StamboomHulsebosch Documenten Hulsebosch Pictures Hulsebosch Achtergrondinformatie Literatuur Links / tijdschriften Contact Pictures Almelo Muziek

                                                                        Schrama in de duinen

blz 110 boek nieuw :
In een ordonnantie (reglement) uit 1605 betreffende duinbeweiding worden de namen 't Sgravenma en Vogelenvelt al genoemd. In 1823 wordt het duingebied genaamd Schrama voor het eerst op een kaart gezet door Gevers en hij gaf aan dat het gebruikt werd als weidegrond voor jongvee en paarden. Enige jaren later is Schrama ontgonnen en zijn er akkertjes aangelegd. Volgens het kadaster was Schrama in 1832 teeltgrond van lage kwaliteit.

             
    Bron : het boek Lezen in het Duin, Gert Baeyens en Jaap Duyve

[1] [2] In de Middeleeuwen was er een oud stuk cultuurgrond in de duinen, genaamd Schrama, het was een deel van een langgerekt moeras tussen twee duinenrijen. In 1591 verpachtte de Haarlemse burgemeester Gerard van der Laen, eigenaar van een groot aantal teelhoeken in de duinen bij de Zilk, het beste deel groot 52 morgen voor 120 gulden per jaar aan de Zilkse welgeborene Claas Maartens ’s Gravema. Zijn naam werd ook geschreven als Schramade. Dit stuk tuin- en weidegrond werd voortaan Schrama genoemd. In het zuidelijk deel van de Amsterdamse waterleidingduinen, ter hoogte van de Zilk, is er nog steeds dat oeroude stuk cultuurgrond Schrama. Al in de 16e eeuw moet in dit gebied een vallei (del) geweest zijn, de zogenaamde Del van Schrama (ook het Schrama genoemd), door ’s Gravenmades in cultuur gebracht, er werd onder andere veel rogge, kool en boekweit verbouwd. Of er daar door de ’s Gravenmades ook ‘’ge-deld’’ werd, wie zal het weten ? De del is in ieder geval nog niet ‘’del’’eted. Aan de westzijde van Schrama liep parallel aan een brede sloot een weg genaamd de Schrama-weg. Ook wordt er in oude stukken een Beek van Schrama genoemd, het overtollige water werd via de beek afgevloeid, nu is het een droge bedding.

Aan de onderkant in het midden is HET SCHRAMA, het Schramabos en de Schramaweg te zien. Wat meer naar boven is de Del van Schrama te zien. Het Hoekgatterduin,rechtsonder,lag ten westen van de Zilk. 

Op de kaart hieronder zijn de Beek van Schrama (17), de cultuurgrond genaamd Schrama (53) en de Schrama-weg (66) te zien.

                                                       Kaartje door F.P. van den Berg
                       Bron afbeelding : Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg, blz. 340


[1] Bron : ís Gravenmade, M. Verkaik, Kwartaalblad van de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek, november 2000
                                                                                  (Nieuwe naam : Historische Vereniging Heemstede Bennebroek)

[2] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M.Hulkenberg (blz 339) 

Naar boven

Start | Inleiding | Verantwoording en betrouwbaarheid | Herkomst van de naam 's Gravenmade | Welgeborenen | Leenmannen | Het landschap van de Duin- en Bollenstreek | Van eerste bewoners tot dorpen | Akker- en tuinbouw | Veeteelt | Mest, turf en zand | Konijnen | Blekerijen en wasserijen | Kalkovens en steenfabrieken | Beroepen | Vervoer over land | Vervoer over water | De aanleg van de trekvaart | Landbezit | Woningen, boerderijen en interieur | Communicatie | Politiekbuiten | alle dorpen in de Bollenstreek | Lisse | De Zilk | Noordwijkerhout | Sassenheim | Voorhout | Vogelenzang | Heemstede | Bennebroek | De Kerk | De  Maatschappij | Het Huwelijk | Bevruchting en bevalling | Het Gezin | Het Huishouden | Gezondheid(szorg) en hygiŽne | Eten, drinken en genotsmiddelen | Vermaak | Onderwijs | Inkomen, uitgaven en prijzen | Beroepen en functies van de voorouders

 

              

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 De Zilk

free web stats
.-.