Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

Inleiding  

Start
PROBLEMEN
Disclaimer en tips
Nieuw(s)
Zoeken
Info over mijzelf
Stamboom algemeen
Bekende Nederlanders
Stamboom Schrama
Documenten Schrama
Hulp gevraagd Schrama
Pictures Schrama
StamboomHulsebosch
Documenten Hulsebosch
Pictures Hulsebosch
Achtergrondinformatie
Literatuur
Links / tijdschriften
Contact
Pictures Almelo
Muziek

 

Inleiding

Ik raad U aan ook eerst
Verantwoording en betrouwbaarheid te lezen voordat U een specifieke paragraaf leest. 

Sinds 1998 heb  ik gegevens verzameld over mijn voorgeslacht [1]. De stamboomgegevens heb ik voornamelijk uit archieven, uit gegevens van andere onderzoekers  en van het Internet. Allereerst verzamelde ik gegevens over geboorte, huwelijk, kinderen en overlijden en dit gaat in de tijd terug tot circa 1460 (situatie per 15-3 . Van mijn voorouders heb ik “harde” bewijzen (van vader op zoon) tot circa 1700, dat een voorouder een zoon was van zijn vader. “Harde” bewijzen zijn onder andere geboorteaktes uit de Burgerlijke Stand met vermelding van de ouders (vanaf 1811), doop / geboorteregistraties (vóór 1811) en vermelding van ouders in trouwaktes.  


Bron : www.leidsevaart.nl (Reg van Dommelen)

Alleen gegevens verzamelen zoals namen, datums, plaatsen van geboorte / doop, huwelijk, kinderen en overlijden / begraven, beroepen / functies en dergelijke is al gauw een saaie aangelegenheid. Om meer te weten te komen over het voorgeslacht heb ik uit onder andere archieven, bevolkingsregisters en literatuur nadere gegevens over het voorgeslacht verzameld. Voorbeelden hiervan zijn : waar woonden zij, testamenten,  boedelbeschrijvingen bij overlijden, aktes betreffende (ver)koop. Bestudering van deze informatie bracht soms verrassende zaken aan het licht. Hierover volgt later meer.

Dan ontstaat al gauw de behoefte om de verzamelde informatie te plaatsen in een context (geografisch, historisch, sociaal, economisch). Hoe zag het landschap en hoe zagen de dorpen er toen uit waarin men woonde en werkte, wat was de invloed van geschiedkundige gebeurtenissen, van rampen, hoe verplaatste men zich, hoe was het vervoer geregeld, …….. In dit kader heb ik de nodige literatuur bestudeerd.

En dan kom je op een punt, dat er heel veel verzameld is en je verzadigd raakt. En wat dan ? Dan ga je denken over het schrijven van een boek of toch maar eenvoudiger beginnen met een publicatie of de informatie op een website plaatsen. In eerste instantie beperk ik me tot publicatie op Internet.

Het resultaat van dit alles volgt hierna, onder andere komen de volgende zaken aan de orde:

 • herkomst van de naam ’s Gravenmade
 • welgeborenen
 • algemene informatie  over de Duin- en Bollenstreek[2]
   • het landschap
   • ontstaan van de dorpen
   • akkerbouw en veeteelt
   • vervoer en transport
   • de woonomgeving en leefomstandigheden
   • lokale, regionale en (inter)nationale geschiedenis en de impact op de voorouders
   • beroepen en functies
 • algemene maatschappelijke aspecten

De algemene informatie is vooral gericht op aspecten te maken hebbend met de boerengemeenschap, veel van de voorouders waren immers boeren. De algemene informatie geeft geen volledig beeld, maar is bedoeld om de stamboomgegevens te plaatsen in een context. Dan gaan de stamboomgegevens ‘’meer leven’’. De informatie bestaat in een aantal gevallen uit fragmenten (groot en klein) over zaken of gebeurtenissen welke ik interessant vond, bij mij herinneringen opriepen of welke ik van belang achtte als context bij mijn stamboom. Af en toe vond ik het zo leuk, dat sommige zake geresulteerd hebben in nogal uitvoerige uiteenzettingen. Maar het staat de lezer uiteraard vrij om die stukken over te slaan. Deze algemene informatie komt in de eerste hoofdstukken aan de orde. Na de algemene informatie wordt in de daarop volgende hoofdstukken individueel en specifiek ingegaan op de voorouders. Al lezende zal blijken, dat genealogie en geschiedenis mijn hobby is, maar dat kerkelijke zaken onderbelicht blijven. Ook hobby’s hebben grenzen.

Met deze publicatie hoop ik te bereiken, dat andere geïnteresseerden of andere stamboomonderzoekers bezig met ons geslacht zich aangespoord voelen om te reageren op deze publicatie (zowel op het algemene deel als op het genealogische deel) . Reacties in de vorm van aanvullingen en correcties of suggesties zijn van harte welkom. Dat kan leiden tot interessante nieuwe informatie, nieuwe inzichten en herziening van deze publicatie. 

Tot slot van de inleiding een paar gezegden over stamboomonderzoek :

"Genealogen worden enthousiast wanneer ze weer een stap terug zijn gekomen en noemen dat dan een stap voorwaarts".

‘’Genealogie is een eindeloze hobby’’.

"Genealogie is een geslachtsziekte, als je er eenmaal mee besmet bent kom je er bijna niet meer vanaf".

En nog een speekwoord : ‘’Van haver tot gort kennen’’.
Oorspronkelijk was het spreekwoord: 'Van aver tot aver', waarbij het woord 'aver' staat voor voorouder. Het woord 'aver' komt uit het oud-Germaans, wanneer je iemand van ‘’aver tot aver’’ kende was zijn afstamming je volledig bekend. Omdat het woord 'aver' niet meer gebruikt werd, werd er een h voorgezet zodat er een bekend woord ontstond, iets wat vaak gebeurde. Nog later is het woord haver veranderd in gort.

[1] De termen voorouders, voorvaderen en voorgeslacht worden in deze publicatie door elkaar gebruikt voor alle personen van vroegere generaties van de familie Schrama, ook voor ‘’voormoeders’’.
[2] De termen Duin- en Bollenstreek, Bollenstreek en streek betekenen in deze publicatie hetzelfde.

Terug naar Stamboomalgemeen.

Terug naar Achtergrondinformatie.


Naar boven                                          

Start | Inleiding | Verantwoording en betrouwbaarheid | Herkomst van de naam 's Gravenmade | Welgeborenen | Leenmannen | Het landschap van de Duin- en Bollenstreek | Van eerste bewoners tot dorpen | Akker- en tuinbouw | Veeteelt | Mest, turf en zand | Konijnen | Blekerijen en wasserijen | Kalkovens en steenfabrieken | Beroepen | Vervoer over land | Vervoer over water | De aanleg van de trekvaart | Landbezit | Woningen, boerderijen en interieur | Communicatie | Politiekbuiten | alle dorpen in de Bollenstreek | Lisse | De Zilk | Noordwijkerhout | Sassenheim | Voorhout | Vogelenzang | Heemstede | Bennebroek | De Kerk | De  Maatschappij | Het Huwelijk | Bevruchting en bevalling | Het Gezin | Het Huishouden | Gezondheid(szorg) en hygiëne | Eten, drinken en genotsmiddelen | Vermaak | Onderwijs | Inkomen, uitgaven en prijzen | Beroepen en functies van de voorouders


 


 

 

 

Inleiding

free web stats
.-.