Via Achtergrondinformatie allerlei info over de Bollenstreek (geografisch, historisch, maatschappelijk e.d.)      Ga bij problemen naar PROBLEMEN

  Landbezit

Start
PROBLEMEN
Disclaimer en tips
Nieuw(s)
Zoeken
Info over mijzelf
Stamboom algemeen
Bekende Nederlanders
Stamboom Schrama
Documenten Schrama
Hulp gevraagd Schrama
Pictures Schrama
StamboomHulsebosch
Documenten Hulsebosch
Pictures Hulsebosch
Achtergrondinformatie
Literatuur
Links / tijdschriften
Contact
Pictures Almelo
Muziek

 

Landbezit
                                                                                
Ik raad U aan eerst de Inleiding te lezen voordat U een specifieke paragraaf leest.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] De Hollandse graven hebben zich in de 12e eeuw het recht van bezit toegeëigend op de ontgonnen duinen en venen. Uit dit grafelijk bezitsrecht komt het netwerk van beleningen,  ontginningsvergunningen,  jachtrecht en verordeningen voort. Het gebruik van deze grafelijke en door belening ‘’heerlijke’’ gebieden kan onderscheiden worden in economisch en recreatief gebruik. Onder direct economisch gebruik vallen ontginningen voor landbouw, beweiding, ontzandingen en ontbossingen. Het benutten van duinwater voor diverse doeleinden is een vorm van indirect economisch gebruik. Tot het recreatief gebruik behoren de exclusieve jachtgebruiken van de graaf en zijn leenmannen.

[8] In het midden van de 16e eeuw was van het totale landbezit 5 procent van de adel in Holland, 10 procent van kerkelijke instellingen en 20 tot 30 procent van stedelingen. De rest was in handen van de boeren, de meeste van hen hadden wat land in bezit en vulden met pacht hun bedrijf aan met een verhouding van 1 op 3. In de 16e eeuw waren grote bedrijven in Holland een uitzondering, de meeste boerenbedrijven waren klein tot zeer klein. Circa 75 procent van de boeren had in de 16e eeuw niet meer dan 4.4 hectare land. In de 2e helft van de 16e eeuw kochten gefortuneerde stedelingen steeds meer land in de omgeving van de stad als investering. Dit leidde tot grootschalig grondbezit , waaruit grote gespecialiseerde pachtboerderijen ontstonden te koste van de kleine pachtboeren die tot loondienst vervielen. De ’s Gravenmades zijn eeuwenlang niet vervallen tot ‘’loonslaven’’, maar of zij  grote gespecialiseerde pachtboerderijen hadden, God mag het weten. Vanaf circa 1800 waren er wel steeds meer Schrama ’s dagloners en boerenknechten.  

[9] In 1722 en 1725 werden de meeste duinen door de graven van Holland, wegens geldgebrek, verkocht aan particulieren zoals Mr. Jan Six. De Fransen verklaarden de duinen tot ‘’Nationale duinen’’ onder het toezicht van het Departementaal Bestuur van Holland.  

[10] Veel land was in het bezit van kerkelijke en liefdadigheidsinstellingen en, sinds de Gouden Eeuw, van rijke kooplieden. Van de kooplieden speelden rond 1840 in Holland de veehandelaren ook een belangrijke rol bij kredieten en hypotheken.

Meer over grond in de loop der eeuwen is te lezen in >>>>>>>>>>>> Grondrechten
 


[1] Bron : De Duin- en Bollenstreek in caert gebracht, J.J.J.M. Beenakker

[2] Bron : 750 jaar kerk in Hillegom, J.J.J.M. Beenakker

[3] Bron : Lisse op de grens van droog en nat, J.J.J.M. Beenakker

[4] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M. Hulkenberg

[5] Bron : ‘t Vermaaklijk Hillegom, A.M. Hulkenberg, uitgeverij Repro-Holland, Alphen a/d Rijn, 1972

[6] Bron : Heemstede in de historie,
                Leven, werken, handel en koehandel in de woonplaats van Emece, mr. JW Groesbeek

[7] Bron : Hillegomse Geschiedenissen, A.M.Hulkenberg

[8] Bron : Holland Historisch Tijdschrift 2005 nr 2, Maaslandse kampen in Delfland, C. de Wilt

[9] Bron : Lezen in het duin, Gert Baeyens en Jaap Duyve,
               Stadsuitgeverij Amsterdam / Gemeentewaterleidingen Amsterdam, 1991

[10] Bron : Holland rond 1840, K. van der Wiel
 

Vorige
 

Naar boven

Start | Inleiding | Verantwoording en betrouwbaarheid | Herkomst van de naam 's Gravenmade | Welgeborenen | Leenmannen | Het landschap van de Duin- en Bollenstreek | Van eerste bewoners tot dorpen | Akker- en tuinbouw | Veeteelt | Mest, turf en zand | Konijnen | Blekerijen en wasserijen | Kalkovens en steenfabrieken | Beroepen | Vervoer over land | Vervoer over water | De aanleg van de trekvaart | Landbezit | Woningen, boerderijen en interieur | Communicatie | Politiekbuiten | alle dorpen in de Bollenstreek | Lisse | De Zilk | Noordwijkerhout | Sassenheim | Voorhout | Vogelenzang | Heemstede | Bennebroek | De Kerk | De  Maatschappij | Het Huwelijk | Bevruchting en bevalling | Het Gezin | Het Huishouden | Gezondheid(szorg) en hygiëne | Eten, drinken en genotsmiddelen | Vermaak | Onderwijs | Inkomen, uitgaven en prijzen | Beroepen en functies van de voorouders


 


 

 

 

Landbezit

free web stats
.-.